Όλοι μαζί για μια καθαρή πόλη

Όλοι μαζί για μια καθαρή πόλη

Οι εργαζόμενοι καθαριότητας του Δήμου μας δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα για να προσφέρουν σε όλους μας, μια πόλη καθαρή και νοικοκυρεμένη.
Ως Δημοτική Αρχή, φροντίζουμε να διευκολύνουμε και να ενισχύουμε το έργο τους, εκσυγχρονίζοντας τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους.
Τα τελευταία χρόνια, ο στόλος της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος ανανεώθηκε και ενισχύθηκε με 11 νέα οχήματα:
✅ 2 ανοιχτά φορτηγά με αρπάγη, για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων.
✅ 3 απορριμματοφόρα τελευταίας τεχνολογίας.
✅ 1 τράκτορα, 1 ημιρυμουλκούμενο με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης και 1 επιπλέον τράκτορα 55 κυβικών.
✅ 2 σάρωθρα – σκούπες.
✅ 2 κλειστά φορτηγά και 1 πλυστικό μηχάνημα.
✅ 1 απορριμματοφόρο για τη διαλογή βιοαποβλήτων.
Επιπλέον,
📌 Προμηθευτήκαμε 1500 περίπου νέους κάδους μηχανικής αποκομιδής και εγκαταστήσαμε υπόγεια συστήματα συλλογής απορριμμάτων.
Φυσικά, η διαχείριση των αποβλήτων δεν τελειώνει με τη συλλογή. Εργαζόμαστε, ώστε ως πόλη να διαχειριζόμαστε με τον πλέον σύγχρονο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο τα απορρίμματά μας.
➡️ Βάλαμε σε λειτουργία, σταδιακά, καθώς και αυξανόμενα, το δίκτυο των καφέ κάδων για τα βιοαπόβλητα.
➡️ Αυξήσαμε τα απόβλητα που αποθέτουμε στο Εργοστάσιο Μηχανικής Κομποστοποίησης και είμαστε ένας από τους Δήμους της Αττικής με τα υψηλότερα ποσοστά.
➡️ Βοηθάμε κάθε νοικοκυριό να κάνει ανακύκλωση με την:
✓ Τοποθέτηση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, κάδων εσωτερικής ανακύκλωσης για χωριστή συλλογή πλαστικών μεταλλικών και χάρτινων συσκευασιών σε όλα τα Νηπιαγωγεία.
✓ Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων σε 10 σημεία του Δήμου.
✓ Τοποθέτηση Πολυκέντρου Ανακύκλωσης στο σταθμό Mετρό «Εθνική Άμυνα».
✓ Τη συλλογή τηγανελαίων.
Παράλληλα,
Προμηθευτήκαμε 8 νέα οχήματα για τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου:
✓ 1 όχημα για τη Δημοτική Αστυνομία.
✓ 2 εκσκαφείς – φορτωτές.
✓ 2 οχήματα για τα συνεργεία του Δήμου.
✓ 1 εκχιονιστικό όχημα με λεπίδα.
✓ 1 εκσκαφέα για τα Κοιμητήρια.
✓ 1 όχημα για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Ευζωίας αδέσποτων ζώων.