Συνεχίζει με αναπτυξιακό πρόσημο την πορεία του ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού

Συνεχίζει με αναπτυξιακό πρόσημο την πορεία του ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2024.

Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Παπάγου-Χολαργού που ψηφίστηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2023, επικύρωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Στον προϋπολογισμό ενσωματώθηκαν τα οικονομικά στοιχεία των Νομικών Προσώπων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Περιβάλλοντος» και «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής» που βάσει νόμου ενσωματώθηκαν στον Δήμο.

Η απόφαση πιστοποιεί τη χρηστή με αναπτυξιακό πρόσημο διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ο οποίος λαμβάνει το σύνολο των αποφάσεών του με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου, τη δημιουργία υπεραξίας με ταυτόχρονη προστασία των οικονομικών του διαθεσίμων, προκειμένου να διασφαλίζεται και η συνεχής παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει, παράλληλα, τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί για το έτος 2024, ως αποτέλεσμα ενός καλά καταρτισμένου και δομημένου σχεδίου, που εγγυάται ακόμα καλύτερες ημέρες για τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού.

Όπως ενημερώνει σχετικά ο Δήμος, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και ανέρχεται στο ποσόν των 33.716.763,16 εκατ. ευρώ.

“Ο Προϋπολογισμός, μέσα από τα αναλυτικά οικονομικά δεδομένα που περιέχει, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Δήμου και κατοχυρώνει το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή”, δηλώνει ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, για να προσθέσει ότι “αξιολογήθηκε στο σύνολό του θετικά από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ”.

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Νίκο Κουκή, τη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, Φωτεινή Μπότη, τον Προϊστάμενο Οικονομικών υμΥπηρεσιών, Γιάννη Μανάτο, όπως και το σύνολο των εργαζομένων για την επιτυχή τέλεση των καθηκόντων τους.