Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών στη «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και Εκλογή Αντιπροέδρου

Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών στη «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και Εκλογή Αντιπροέδρου

Με την υπ. αριθ. 7/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού, ορίστηκαν ως Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», οι κάτωθι:

Σε θέση Προέδρου και Αντιπροέδρου, αντίστοιχα, στο νέο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οι Μαρία (Μάρω) Πατσαρίση και Βασιλική (Βάνα) Κατσούλη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

➡️ Οδυσσέας Μανουσέλης

➡️ Λάμπρος Σταμάτης

➡️ Θεόδωρος Πουρσαϊτίδης

➡️ Αλίκη Περούλη

➡️ Κωνσταντίνος Κρίντας

➡️ Αναστασία Μηλιώνη

➡️ Δήμητρα Σκόδρα

➡️ Αναστασία Γιαννικοπούλου

➡️ Αντώνιος Ρεκλείτης

➡️ Αναστασία Τζήκα-Διευθύντρια 3ου Δημοτικού Χολαργού

➡️ Αγγελική Αναστασοπούλου-Διευθύντρια 1ου Δημοτικού Παπάγου

➡️ Ειρήνη-Χρυσοβαλάντω Κέφη-Προϊσταμένη 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού

➡️ Μιχάλης Χόρτης-Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

➡️ Αικατερίνη Γκούμα

➡️ Μαρία Νταλάκου

➡️ Νικόλαος Γεροντής

➡️ Δήμητρα Κούτση

➡️ Δημήτριος Τσενεμπής

➡️ Άννα Αντωνιάδου

➡️ Μηνάς Παγώνης

➡️ Ευανθία Χρισταντώνη

➡️ Πέτρος Παπαλέξης

➡️ Δημήτριος Τούτουζας

➡️ Ευφημία (Έφη) Παρίση

➡️ Δήμητρα Κλάδη-Διευθύντρια 2ου Δημοτικού Χολαργού

➡️ Νικόλαος Ζούκης-Διευθυντής 3ου Δημοτικού Παπάγου

➡️ Ευαγγελία Σούρλα-Προϊσταμένη 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου

➡️ Κλαίρη Βογιατζάκη’Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» άρχεται την 23η -01-2024 και λήγει την 30-06-2024.

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει σε κάθε περίπτωση με την τοποθέτηση των Νέων Μελών.