Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών στη «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και Εκλογή Αντιπροέδρου

Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών στη «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και Εκλογή Αντιπροέδρου

Με την υπ. αριθ. 8 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου’Χολαργού, ορίστηκαν ως Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», οι κάτωθι:

Σε θέση Προέδρου και Αντιπροέδρου, αντίστοιχα, στο νέο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οι Χριστίνα Λάζαρη και Σοφία Καπετανάκη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

➡️ Αθανάσιος Πορτελάνος

➡️ Ευάγγελος Θωμόπουλος

➡️ Μιχαήλ Αρμάος

➡️ Δημήτριος Τσενεμπής

➡️ Αθηνά Τόμοβα

➡️ Λουκάς Δαλακλής

➡️ Κυράνη (Ράνυ) Γεωργουδάκη

➡️ Ιφιγένεια Σχιστού

➡️ Σταματίνα Σκούρτη

➡️ Αγγελική Κοσμάτου-Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Παπάγου

➡️ Σωτήριος Πάντος-Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Χολαργού

➡️ Βάλια Γκιζιώτη’Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

➡️ Ευάγγελος Ζαχαρής-Εκπρόσωπος των μαθητικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

➡️ Λήδα Γκάζα

➡️ Σωτήριος Στασιάς

➡️ Δημήτριος Σπυρόπουλος

➡️ Σταματία Ζούλια

➡️ Θεόδωρος Πουρσαϊτίδης

➡️ Μαρία Τρούλη

➡️ Χρήστος Ναστούλης

➡️ Αντώνιος Ρεκλείτης

➡️ Γεωργία Καλλέργη

➡️ Ηλίας Λούμος-Διευθυντής 1ου Λυκείου Παπάγου

➡️ Σοφία Μαραβέλια-Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Χολαργού

➡️ Γιώργος Κασομούλης-Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

➡️ Παναγιώτης Ζάχαρης’Εκπρόσωπος των μαθητικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» άρχεται την 23η-01-2024 και λήγει την 30-06-2024.

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει σε κάθε περίπτωση με την τοποθέτηση των Νέων Μελών.