Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά

Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά

Προχωρήσαμε στην ανάπλαση της οδού Βουτσινά, δρόμου που αποτελεί έναν από τους βασικότερους οδικούς άξονες του Δήμου μας, βάσει των αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού και με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας της περιοχής.
🔺 Με το έργο οροθετήθηκε μεγάλος αριθμός θέσεων στάθμευσης, καθώς και διευθετήθηκε ο άξονας του δρόμου με ενιαίο πλάτος 3,25 μέτρα.
🔺 Ανακατασκευάστηκαν τα πεζοδρόμια και απέκτησαν κατάλληλες διαστάσεις για τη διευκόλυνση της διέλευσης των πεζών.
🔺 Πραγματοποιήθηκαν έργα διευθέτησης απορροής όμβριων υδάτων.
🔺 Κατασκευάστηκαν ράμπες, σε όλες τις διασταυρώσεις και ενδιάμεσα, όπου ήταν απαραίτητο για εύκολη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα.
🔺 Έγιναν νέες φυτεύσεις, τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά σώματα.
🔺 Ανακατασκευάστηκε το περίγραμμα της πλατείας Δημοκρατίας και των νησίδων της, ώστε να διευθετηθεί η στάθμευση.