Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ οι 8 Προτάσεις

Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ οι 8 Προτάσεις

Ας πάρει επιτέλους η συγκεκριμένη δημοτική παράταξη μια ξεκάθαρη θέση, απέναντι σε ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί τον Δήμο μας και ας μη το παίζει μόνιμα σε διπλό ταμπλό.

Γιατί εδώ πρόκειται για μια ακόμα προσπάθειά τους να θολώσουν τα νερά, και δεν αναφέρονται ξεκάθαρα στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία βέβαια καταψήφισαν.

Μια απόφαση που σκοπό είχε την  προστασία της πόλη μας  από τους επιβαρυντικούς όρους δόμησης που προκάλεσαν οι προβλέψεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Ας δούμε ποια είναι η πραγματικότητα.

Στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/5/2021, κατόπιν εισήγησης της δημοτικής αρχής, αποφασίστηκε δυνάμει της υπ. αριθ. 51/2021 απόφασης:

– η υποβολή αίτησης προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης και

– η υποβολή αίτησης προς τα συναρμόδια Υπουργεία, για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση της δυνατότητας προσαύξησης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων που προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ Ν. 4067/2012 άρθρα 10 & 15 – ΦΕΚ 79/τ.Α’/09-04-2012).

Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του παρέθεσε αναλυτικά τα προβλήματα που προκαλούν οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ΝΟΚ και θέτουν σε κίνδυνο το υπάρχον φυσικό και οικιστικό περιβάλλον και τον διαμορφωμένο χαρακτήρα της πόλης μας.

Ζήτησε μια ισχυρή απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, την οποία οι δημοτικές σύμβουλοι των 8 Προτάσεων, όπως αναφέραμε, καταψήφισαν.

Ο ισχυρισμός ότι δήθεν εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου η μείωση του επιτρεπόμενου ύψους, είναι φυσικά ψευδής και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.

Κάθε Νόμος του Κράτους δεν μπορεί να καταργηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μπορεί όμως να ασκηθεί πίεση στο κεντρικό κράτος και η δημοτική αρχή αυτό έκανε.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου το θέμα συζητήθηκε στην ΚΕΔΕ και ακολούθησε σχετική απόφαση (161/2023).

Ταυτόχρονα, ασκείται από τον Δήμο πίεση στα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να σταματήσει η υπερδόμηση στην πόλη μας.

Όσον αφορά στους ελέγχους, διενεργούνται από τους ελεγκτές δόμησης, κάτι το οποίο είναι γνωστό σε όλους.

Η διαδικασία διενέργειας ελέγχου καθώς και ο ορισμός των ελεγκτών καθορίζεται από σχετικό αλγόριθμο που τρέχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Η Πολεοδομία του Δήμου διενεργεί αυτοψίες, ελέγχους και καταρτίζει σχετικές εκθέσεις, σε συνέχεια καταγγελιών για παραβάσεις.

Όπως όμως έχουμε ξαναπεί, οι πολίτες του Δήμου μας έχουν σωστή κρίση.

Ας μας πει όμως η δημοτική παράταξη, είναι υπέρ του επιπλέον ορόφου που δίνει ως bonus ο ΝΟΚ ή όχι;

Γιατί εμείς είμαστε ξεκάθαρα κατά.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΔΕ