Η Παράταξη Μαζί για την πόλη μας ενισχύεται συνεχώς με νέα στελέχη που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών

Η Παράταξη Μαζί για την πόλη μας ενισχύεται συνεχώς με νέα στελέχη που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών

Με την Παράταξη Μαζί για την πόλη μας, ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος και ο Λουκάς Δαλακλής.
Ο Λουκάς Δαλακλής είναι στέλεχος του Χρηματοπιστωτικού Κλάδου έχοντας πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης.
Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ε.Α.Π, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική & Δημόσια Διοίκηση-Δημόσιο Management του ΠΑ.Δ.Α., έχοντας παρακολουθήσει ταυτόχρονα πολλαπλά σεμινάρια Χρηματοοικονομικής, καθώς και Παιδαγωγικής φύσεως.
Ο Λουκάς είναι οικογενειάρχης, γεννημένος και μεγαλωμένος στην πόλη μας και γνωρίζει εις βάθος τις ανάγκες της.
Η Παράταξή μας ενισχύεται συνεχώς με νέα στελέχη που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.
Συγκροτούμε μια πολύ ισχυρή ομάδα, ικανή να ανταποκριθεί στις μεγάλες απαιτήσεις των δημοτών μας.