Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Εξειδικεύοντας το όραμα του Δήμου όπως αυτό αποτυπώθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο το Δημοτικό Συμβούλιο υπερψήφισε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ). Σε αυτό καταγράφονται συγκεκριμένες δράσεις και έργα. Παράλληλα, προσδιορίζονται δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης για να είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα.

Το ΕΠ περιλαμβάνει συνολικά 207 δράσεις και συμπυκνώνεται στους εξής άξονες:

  1.  Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής: Με στόχο την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.
  2. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός: Προτεραιότητα αποτελεί η υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής για όλους.
  3. Τοπική Οικονομία κ Απασχόληση: Προώθηση της Απασχόλησης και στήριξη της τοπικής αγοράς και επιχειρηματικότητας.
  4. Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας του Δήμου:
  • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού
  • Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού Αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών Διαφάνεια στη λειτουργία, με κεντρικό στόχο την Εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ο Δήμαρχος Ηλίας Αποστολόπουλος δήλωσε: “Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ανοιχτό εργαλείο που εξελίσσεται διαρκώς και προσαρμόζεται σε νέες ανάγκες και δεδομένα. Είμαστε πάντα ανοικτοί σε προτάσεις και παρατηρήσεις. Τόσο το Στρατηγικό όσο και το Επιχειρησιακό είναι ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο που βασίστηκε σε υπαρκτές ανάγκες, αληθινά πλεονεκτήματα και πραγματικές δυνατότητες.

Σίγουρα, θα υπάρχουν πράγματα που θα μπορούν να βελτιωθούν ή και να διορθωθούν. Αλλά είναι ένα σχέδιο που μας δείχνει ξεκάθαρα το δρόμο προς τη σωστή κατεύθυνση. Που μπορεί να μας οδηγήσει μπροστά ώστε να κάνουμε την πόλη μας κάθε μέρα καλύτερη”.

Δείτε το επιχειρησιακό πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://issuu.com/dpaxol/docs/_2020_2023_