Εκριζώσεις κορμών δέντρων και αποκατάσταση τμημάτων πεζοδρομίων

Εκριζώσεις κορμών δέντρων και αποκατάσταση τμημάτων πεζοδρομίων

Ξεκίνησε το έργο «εκριζώσεις κορμών δέντρων με ταυτόχρονη αποκατάσταση τμημάτων πεζοδρομίων».

Σύμφωνα με τη μελέτη, σε αρκετά σημεία της πόλης, θα γίνει εκρίζωση κορμών, αποξήλωση των κατεστραμμένων πλακοστρώσεων και αποκατάστασή τους.

Ταυτόχρονα, όπου απαιτηθεί θα επιδιορθωθούν τυχόν φθορές στα φρεάτια και θα κατασκευαστούν κράσπεδα.

Με το έργο διευκολύνεται η κυκλοφορία των πολιτών στα πεζοδρόμια και υλοποιείται με πόρους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.