Εγκρίθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ολοκλήρωσε την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Το εν λόγω σχέδιο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2020  του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (Άξονας Προτεραιότητας 4 “Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)” και εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ΣΦΗΟ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού χωροθετεί 33 σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών ΙΧ οχημάτων, καθώς και επιπλέον σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ειδικών κατηγοριών (ταξί, λεωφορείων, οχημάτων μικροκινητικότητας κτλ).

Ειδικά για τα οχήματα μικροκινητικότητας, τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) – ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια κ.α. –  προβλέπονται 12 θέσεις στάθμευσης και επαναφόρτισης στις δυο Κοινότητες του Δήμου.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Δικτύου Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, ώστε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της  ηλεκτροκίνησης, αλλά και να προωθήσουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.