Δυνατοί και ενωμένοι για την Πόλη μας με ισχυρούς υποψηφίους

Δυνατοί και ενωμένοι για την Πόλη μας με ισχυρούς υποψηφίους

Συνεχίζουμε Μαζί για την πόλη μας με την Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη Διακουμάκου Nana Papadogeorgaki
Η Νανά Παπαδογεωργάκη είναι Δικηγόρος Αθηνών Παρ΄ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Διαπραγματεύτρια καθώς και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς, όπως το Harvard Negotiation Institute, με Μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου) καθώς και στο ALBA Graduate Program in Business Studies for law Practitioners (Επιχειρησιακές Σπουδές για Δικηγόρους).
Είναι εξειδικευμένη στη Διαμεσολάβηση Χρηματοοικονομικών Διαφορών, στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση και στη Σχολική Διαμεσολάβηση.
Εκπονεί και παρουσιάζει προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη Σχολική Διαμεσολάβηση, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, προωθώντας τα οφέλη της σχολικής διαμεσολάβησης.
Έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία και συγκεκριμένα:
✅ Διατελεί από το 2020 έως και σήμερα μέλος της Επιτροπής του Φεστιβάλ του Δήμου μας
✅ Διετέλεσε από το 2019 έως το 2021 τακτικό μέλος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)
✅ Από το 2021 έως σήμερα είναι τακτικό μέλος του νομικού προσώπου ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΙΑΣ ΑΕ)
✅ Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας για την προώθηση του Αθλητισμού και του Πολιτισμού στην πόλη μας.
✅ Δημιούργησε σε συνεργασία με άλλους διαμεσολαβητές της πόλης μας, την Πύλη Διαμεσολάβησης με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων μας για τα οφέλη του θεσμού.
Συνεχίζουμε, δυνατοί και ενωμένοι για την Πόλη μας!