Απάντηση στην ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης 8 Προτάσεις για το θέμα των σχολικών μεταβολών και τη χωροταξική κατανομή μαθητών στα γυμνάσια

Απάντηση στην ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης 8 Προτάσεις για το θέμα των σχολικών μεταβολών και τη χωροταξική κατανομή μαθητών στα γυμνάσια

Οι μεταβολές των σχολικών μονάδων (αλλαγή οργανικότητας, κ.λπ) είναι μια ετήσια διαδικασία, κατά την οποία οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αιτούνται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, τις μεταβολές που επιθυμούν, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε σχολείου.
Στη συνέχεια, οι Διευθύνσεις του Υπουργείου, στέλνουν την πρότασή τους στον Δήμο, ζητώντας σχετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαιώσεις για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, σε περίπτωση μεταβολών.
Άμεσα, μετά την αποστολή των προτάσεων από τις Δ/νσεις του Υπουργείου Παιδείας, οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ήρθαν σε επαφή με τους Διευθυντές των σχολείων για την επιβεβαίωση των στοιχείων των υποβληθέντων προτάσεων προς τον Δήμο.
Στη συνέχεια ο Δήμος ως όφειλε, έφερε το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία συνεδρίασε με την παρουσία εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτές τις προτάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου και στη συνέχεια απέστειλε την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σχετικά, με τη χωροταξική κατανομή των μαθητών στα Γυμνάσια της πόλης, προκρίθηκε η αναλογική κατανομή των μαθητών στα 2 Γυμνάσια του Χολαργού, σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων αιθουσών και προκειμένου να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης στα σχολεία μας, με τη μείωση εκπαιδευτικού προσωπικού (η μείωση αριθμού μαθητών συνεπάγεται μείωση μόνιμων καθηγητών).
Η πρόταση αυτή διαμορφώθηκε μετά από διαβούλευση των πλέον αρμόδιων για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των σχολείων, δηλαδή των Διευθυντών.
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση, κατά την οποία οι Διευθυντές κατέθεσαν τις προτάσεις τους και ομόφωνα κατέληξαν στην πρόταση για τη χωροταξική κατανομή των μαθητών που θα φοιτήσουν στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Χολαργού, κατά το σχολικό έτος 2024-2025.

Εάν η παράταξη 8 Προτάσεις, επιθυμεί να βαφτίσει τη μέριμνα του Δήμου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για λειτουργία των Γυμνασίων με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, ως εξυπηρέτηση συνδικαλιστικών αιτημάτων, βρίσκεται για μια ακόμα φορά μακριά από την πραγματικότητα.
Αν η συγκεκριμένη δημοτική παράταξη θεωρεί κρίσιμο για την ποιότητα της εκπαίδευσης των μαθητών τη μικρή διαφορά απόστασης μεταξύ των σχολείων και όχι την εξασφάλιση μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, βρίσκεται ακόμα πιο μακριά από την πραγματικότητα.
Εμείς θα συνεχίσουμε να προωθούμε σε συνεργασία πάντα με τους Διευθυντές και προς όφελος των μαθητών, την άρτια λειτουργία των σχολείων μας, σε αντίθεση με όσους «χρησιμοποιούν» τα σχολεία για μικροπολιτικούς λόγους.