Αναμορφώνεται η Πλατεία Φλωρίνης στου Παπάγου

Αναμορφώνεται η Πλατεία Φλωρίνης στου Παπάγου

Ένα νέο έργο στην πόλη μας και συγκεκριμένα στην πλατεία Φλωρίνης στου Παπάγου.

Ο Δήμος κατέθεσε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο, η οποία εγκρίθηκε με ποσό χρηματοδότησης  464.965,00 €. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 776.240,00 € και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Το νέο αυτό έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου στους δημόσιους και κοινόχρηστους – ελεύθερους χώρους με στόχο την αναβάθμισή τους, βάσει των νέων βιοκλιματικών αρχών της αρχιτεκτονικής, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και με την ένταξη σε αυτούς δραστηριοτήτων για τους πολίτες κάθε ηλικίας.

Με την αναμόρφωση της Πλατείας Φλωρίνης αναβαθμίζεται  η ευρύτερη περιοχή. Δίδεται έμφαση:

✅ Στην αλλαγή της αισθητικής της.

✅ Στην ενίσχυση της προσβασιμότητας, ώστε οι πολίτες κάθε ηλικίας αλλά και συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα να μπορούν να κάνουν χρήση των χώρων της.

✅ Στην προσθήκη υποδομών για επιπλέον δραστηριότητες όπως άθληση, αναψυχή, παιγνίδι.

✅ Στην ενίσχυση του πρασίνου.

👉 Η παρέμβαση αυτή ακολουθεί τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού επιλέγοντας πιο φιλικά υλικά.

👉 Εξοικονομεί ενέργεια με την αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών σωμάτων.

👉 Επιτυγχάνει την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων με την εγκατάσταση σύγχρονου αρδευτικού συστήματος.

👉 Κύριο χαρακτηριστικό της παρέμβασης είναι η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ του σκληρού τσιμεντένιου δαπέδου.

Τα βασικά τμήματα της παρέμβασης είναι:

✅ Η αναβάθμιση και χωροθέτηση των αθλητικών δομών

✅ Η αναμόρφωση της Παιδικής Χαράς και η προσβασιμότητά της από ΑμεΑ.

✅ Η διαμόρφωση του κέντρου της πλατείας σε χώρο πρασίνου και η λειτουργία περιμετρικού ποδηλατοδρόμου.

✅ Η σημαντική ενίσχυση του πρασίνου, αφού δεν αφαιρείται κανένα δέντρο ενώ προστίθενται άλλα.