Έργο για ασφαλείς υποδομές

Έργο για ασφαλείς υποδομές

Προσεισμικός Έλεγχος στα κτίρια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Αξιοποιώντας το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», κατά το Β’ εξάμηνο του 2022, πραγματοποιήσαμε Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο σε 47 κτίρια του Δήμου:

✅ Σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων

✅ Δημοτικά κτίρια

✅ Αθλητικές εγκαταστάσεις

Εκπονήθηκαν εκθέσεις από τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας, χωρίς να διατυπωθούν παρατηρήσεις.

Επίσης, μετά από ειδικές μελέτες στατικής ενίσχυσης, ολοκληρώθηκε το έργο στατικής θωράκισης του 1ου Παιδικού Σταθμού Χολαργού, κτίριο Δημάρχου «Σοφοκλή Μαντά», στο οποίο έγιναν ταυτόχρονα εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

Εργασίες στατικής ενίσχυσης, σεισμικής θωράκισης και ενίσχυσης της οροφής του κτιρίου πραγματοποιήθηκαν και στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου.

Με τα δυο αυτά σημαντικά έργα, ο Παιδικός Σταθμός και το ΕΑΚ Παπάγου, θα είναι ασφαλή και λειτουργικά, για τουλάχιστον 30 χρόνια.

Συνεχίζουμε, με έργο για όλους!